Korruptionen kring Franciskus

Med valet av Jorge Bergoglio skulle påvestolen få ett lyft igen. Korruptionen skulle rensas ut, övergreppen tas itu med och kyrkan rentvås från alla skandaler. Men i stället har den ekonomiska korruptionen i Vatikanen både fortsatt och eskalerat, och skyddandet av förbrytare sjunkit till nya bottennivåer.