Hem

 • ESSÄ: Du skingrar dem som har övermodiga planer i sina hjärtan

  ESSÄ: Du skingrar dem som har övermodiga planer i sina hjärtan

  Det rysk-ukrainska kriget, inlett genom den ryska invasionen i februari i år, får orden från Marias lovsång att aktualiseras. Denna essä ser på kriget och den rysk-ukrainska historien ur ett kristet perspektiv, med vattendragen som tolkningsnyckel.

  Floden Dnepr.
  (Foto: Lexwander – Pixabay)

  I. Från Donau till Dnepr

  Det skulle ha blivit en repris av augusti 1968. Den gången var det dåvarande Tjeckoslovakien som inte dansade efter Moskvas pipa. Landet leddes av den nytillträdde Alexander Dubček, med en ambitiös reformagenda med syfte att ta Tjeckoslovakien ur de dåliga år landet haft. Reformerna föll inte Sovjetunionens ledare Leonid Brezjnev i smaken, och Moskva ansåg sig ha rätt att ingripa militärt i grannlandet.

  Det kallades “operation Donau”, ett snabbt anfall från flera håll för att tillsätta en ny regering – en som betedde sig som Moskva önskade. Man samlade stora mängder trupp vid landets gräns, och kallade det för övning. Det skulle bli ett snabbt överraskningsanfall, inte ens de egna trupperna visste i förväg vad de var där för att göra. Plötsligt kom en snabb order, vita streck fick målas på de ryska militärfordonen för att undvika vådabekämpning, då dessa var lika eller rentav identiska med den plötslige moståndarens. 

  Tanken var få döda, och en snabb “befrielse”. Mer en polisiär än en militär insats. Den inleddes med att sätta in fallskärmstrupperna, VDV, mot flygplatser och snabbt försöka skapa “ordning”, få fienden att inse att det inte var mödan värt att kämpa emot. Dubček gick också ut och uppmanade folken i Tjeckoslovakien att inte göra motstånd. Han fick sitta kvar tills vidare, men var inom ett år avsatt, till förmån för den Moskva-trogne Gustáv Husák, vilken rullade tillbaka reformerna och behöll presidentposten ända till Sammetsrevolutionen 1989.

  2022 års ryska invasion av Ukraina skulle upprepa Brezjnevs bravad från 1968. Likheterna är slående. Men de ryska styrkorna var i år färre, sämre förberedda och med en sämre plan. Till skillnad från i Tjeckoslovakien 1968, där en andra våg av soldater svepte in, efter den förstas framryckning, förlitade sig Moskva i år på en enda våg. Trots att Ukraina haft åtta år av förberedelser sedan den senaste ryska invasionsvågen mot landet, förväntades landets försvar omedelbart kollapsa.

  Ryska fallskärmstrupper vid segerparaden i Moskva 2008
  (Foto: http://www.kremlin.ru)

  VDV, de ryska fallskärmstrupperna, kunde inte snabbt ta Ukrainas viktigaste flygplatser. I stället mötte de eld och intensivt motstånd. VDV, ett slags glorifierade ordningspoliser med fallskärm, är inte trupper till för regelrätt strid. De skall styra upp oroligheter. Efter VDV följde i stor utsträckning trupper ur Rosgvardija, nationalgardet direkt underställt president Putin. Rosgvardija är egentligen inrikestrupper, även de med syfte att upprätthålla ordning.

  Från ryskt håll kopierade man i princip anfallsplanen mot Tjeckoslovakien 1968, och satte in ordningsupprätthållande trupper, medförandes fångtransporter. Tanken bakom var tydlig. Ukraina skulle inte få besluta sin egen framtid, den skulle ligga i Moskvas händer. Ukrainas utveckling är en rysk angelägenhet, och därför skulle ryska ordningstrupper återställa “ordningen” och avsätta regeringen. Det skulle vara över på några dagar. Ett eko hörs från Marias lovsång: “Du skingrar dem som har övermodiga planer i sina hjärtan”.


  II. Från Dnepr till Don

  Det ryska övermodet har flera källor. Flera av dem kan sökas i historien. Vladimir Putin, Rysslands president, är mycket förtjust i historia, och försökte sig förra sommaren på en historisk essä om Ukraina. Denna var dock betydligt mer ideologisk än historievetenskaplig. Inom Putins innersta krets finns Sergej Narysjkin, även han en hängiven amatörhistoriker, och ordförande för Rysslands historiska sällskap sedan 10 år. Vid sitt inval talade Narysjkin om rysk historia som en vägvisare för politiken.

  I Sverige är inte Engelbrektsupproret, slaget vid Brunkeberg eller slaget vid Lund särskilt närvarande i det offentliga samtalet, och knappast vägledande för politiken. I Ryssland är det tvärtom. Historien är ständigt närvarande, och vägledande – eller åtminstone används den för att motivera beslut. En av de allra viktigaste händelserna, vad gäller hur historien använts och används, är slaget vid Kulikovo. Det mytologiska samlandet av Ryssland.

  I Ryssland finns det i allmänhet två ord för att beteckna det ryska. Sådant som har med den ryska staten att göra kallas rossiskij, sådant som har med språk, kultur och folk att göra kallas russkij. Detta missar vi ibland, i den svenska översättningen av det ryska språket. För det finns en skillnad mellan den Ryska federationen och det allmänt ryska. Den sistnämnda härrör ur det som kallas Rus, den civilisation som ryssar, vitryssar, ukrainare och andra östslaviska folk har sina rötter i.

  Kring Kyiv växte en civilisation på 800-talet fram, från början hednisk men så småningom kristen. Den avgörande förändringen i tro skedde under storfurst Volodimir av Kyiv, kallad Vladimir på ryska och Volodymyr på ukrainska. Samma förnamn som såväl Rysslands som Ukrainas nuvarande presidenter bär. Enligt legenden hade hans sändebud som sökte en ny tro för folken i Rus varit så hänförda av den vackra liturgin i Hagia Sofia i Konstantinopel, att de inte längre visste om de var i himlen eller på jorden.

  Bild inifrån den i dag avsakraliserade Hagia Sofia, en gång världens ståtligaste kyrka.
  (Foto: Engin Akyurt – Pixabay)

  Volodimir antog den kristna tron, och hela folket döptes i floden Dnepr. Kyiv förblev maktcentrum i den lösa federation som var Rus, med viss konkurrens av furstendömet (sedermera republiken) Novgorod, vid Finska viken. Andligt centrum blev också Kyiv, vars metropolit från 988 kom att bli andligt överhuvud för hela Rus. Sedan kom mongolerna, vilket förändrade det mesta.

  År 1240 intogs Kyiv, och stadens befolkning massakrerades. Man hade fortfarande en hedersplats, men vad som var Rus maktcentrum blev nu mer oklart. Under slutet av samma århundrade flyttade metropoliten av Kyiv och hela Rus till staden Vladimir, öster om vad som skulle komma att bli det nya maktcentret: Moskva. Att just furstarna av denna tidigare obetydliga lilla stad kom att få sådant inflytande berodde på att man var vad vissa historiker kallat “mongolernas bästa quislingar”.

  Åter till Kulikovo, knappt 30 mil söder om Moskva, vid floden Don. Mongolledaren Mamai var indragen i politiska konflikter, och behövde alltmer silver från de ryska (rusiska) länderna. Medan fursten av Moskva, Dmitrij Ivanovitj, försökte skramla ihop sin tribut bestämde sig Mamai för att ta saken i egna händer och tåga västerut med en styrka. Bud om detta nådde furst Dmitrij av Moskva som lyckades samla ett knappt dussin olika furstar från de rusiska länderna, för att försvara sig mot Mamais framryckning.

  Koalitionen besegrade Mamai vid Kulikovo 1380. Snart skulle dock Mamais efterträdare vända åter, bränna Moskva och tvinga furst Dmitrij att åter böja knä för mongolerna. Men för den ryska (moskovitiska) självbilden och historieskrivningen blev detta slag händelsen då de rusiska länderna enades under Moskva och kastade av sig det mongoliska oket. Att vissa furstendömen höll sig neutrala, och vissa rentav ställde sig på Mamais sida, suddas även det ut ur historien. Mytologin är stor kring slaget, och Dmitrij Ivanovitj fick ett nytt namn: Dmitrij av Don – Dmitrij Donskoj. 

  Ryskt minnesmärke över slaget vid Kulikovo.
  (Foto: alekverov – Pixabay)

  En av de mer framträdande myterna om slaget vid Kulikovo är den om Aleksandr Peresvet, krigarmunken. Denne skall innan striden inleddes ha utmanat en tidigare obesegrad mongolisk kämpe på envig. Båda skall ha stupat, men Peresvet suttit kvar i sin sadel efter döden, och ansetts som segrare. Peresvet har fått ge namn åt det ryska laservapen, som i maj gjorde premiär i kriget i Ukraina. Dmitrij Donskoj har bland annat fått ge namn åt Rysslands (och världens) största atomubåt.

  Den 6 juni 1988, under Glasnost och Perestrojka-tiden, valde ryska kyrkan att helgonförklara krigarfursten Dmitrij Donskoj. Grunderna för detta är ur ett kristet perspektiv inte helt tydliga, men följer ett mönster i den ryska kyrkan. Än mer märklig är 2001 års kanonisering av amiral Fjodor Usjakov, en 1700-talskrigare som också gjordes till skyddshelgon för Ryska federationens kärnvapenbärande strategiska bombplan. 

  På tremånadersdagen av årets Ukrainainvasion, den 24 maj, föreslog Rysslands försvarsminister Sergej Sjojgu att Aleksandr Suvorov, en annan 1700-talskrigare, skulle helgonförklaras. Kyrkan lovade överväga saken. Suvorov är känd för att ha hindrat ett turkiskt anfall mot det då ryska Krim, men kanske mest för den stora massakern på civila i polska Praga 1794.


  III. Från Bosporen till Moskvafloden

  Den ryska kyrkan har alltså en minst sagt märklig syn på vad som kan anses vara ett helgon. Detta ger uttryck för den tragiska relationen mellan kyrka och stat i den ryska federationen. Inte minst nuvarande patriark, Kirill, har visat sig vara en statens tjänare mer än en Herrens dito. Mer om det nedan.

  Även den ryska kyrkans självbild är speciell. Utöver att vara den överlägset största kyrkan i den östligt ortodoxa gemenskapen anser den sig, i viss bemärkelse, också vara den främsta. Upprinnelsen till detta finner vi hos Dmitrij Donskojs barnbarns barn furst Ivan III av Moskva. Han gifte sig med den siste bysantinske kejsarens brorsdotter Sofia, och efter att Konstantinopel föll 1453 kom han så småningom hävda sig själv vara dess arvtagare. Moskva var “det tredje Rom”, och övertog oblygt Bysans dubbelörn. Och Ivan såg sig själv som hela den ortodoxa kyrkans beskyddare. Moskva hade vuxit alltmer i betydelse, och furst Ivan kuvade militärt flera andra rusiska furstendömen, inklusive det tidigare mäktiga Novgorod.

  Novgorodskij kreml, i Velikij Novgorod.
  (Foto: Sergej Gorbatjev – Pixabay)

  Redan under Ivans far Vasiljs tid vid makten hade denne själv låtit insätta en ny metropolit av Kyiv och hela Rus, vilken flyttat från Vladimir till Moskva ett århundrade tidigare. Under Ivans sonson med samma namn, blev det en konsoliderad ideologi av konceptet om ett tredje Rom, och Ivan IV lät sig själv krönas till kejsare – tsar. Som härskare kom att föra en hård kampanj av förtryck och avrättningar, kallad opritjnina. När metropolit Filip av Moskva och hela Rus protesterade mot detta, lät tsaren fängsla och, så småningom, mörda honom.

  Moskva var maktcentrum, och makten låg hos tsaren. Ivan IV:s efterträdare vid makten lyckades övertala den efter Konstantinopels fall kraftigt försvagade patriarken där att låta Moskvakyrkan bli absolut självständig, med egen patriark. Den makttrogne Job valdes till patriark av Moskva och hela Rus. Ett ämbete tsar Peter den store på 1700-talet skulle dra in, för att göra kyrkan till en del av statsapparaten. Patriarkämbetet kom att återupprättas av kyrkan, medan den ryska revolutionen ställde till oreda i landet. Patriark Tichon valdes, vilken inte var makttrogen, utan en nagel i ögat på kommunisterna. 

  Moskvas Kreml, beläget vid Moskvafloden.
  (Foto: Basile Starynkevitj – Wikimedia Commons)

  Vid patriark Tichons död tillsattes ingen ny patriark, utan kyrkan leddes i praktiken av ett par metropoliter. Efter Hitlers anfall på Sovjetunionen valde Stalin att avbryta sin aggressiva förföljelse av de kristna, och i stället använda kyrkan för att bygga stöd för kriget mot Tyskland. Kyrkan återupprättades med en relativt regimtrogen patriark, Sergej, kyrkans de facto-ledare sedan Tichons död, och fick tillbaka vissa egendomar. Villkoret var att säkerhetstjänsten skulle ha kontroll över kyrkan, vilket den sorgligt nog också skaffade sig.


  IV. Åter till Dnepr

  Moskvapatriarkatets nuvarande metropolit av Kyiv och hela Ukraina heter Onufrij. Efter det ryska anfallet mot Ukraina 2014 har han försökt hålla en ganska neutral och försonande position, och undvika hårda ord som kunnat splittra kyrkan i Ukraina. Han anklagades därför av många för att vara Moskva- och Putintrogen. Men i och med det orättfärdiga, fullskaliga kriget som inleddes i februari i år tog han bladet från munnen. På invasionens första dag sade han:

  Det ukrainska och det ryska folket kom ur Dneprs dopfunt, och kriget mellan dessa folk är en upprepning av Kains synd, vilken dödade sin egen broder av avundsjuka”. Att det ryska kriget strider mot internationell rätt är uppenbart, men än viktigare, det är också ett uppenbart orättfärdigt krig. Från Paulus, via Augustinus och genom kyrkohistorien går en röd tråd av kristet tänkande kring krig. Det finns rättfärdig och orättfärdig våldsanvändning. Att oprovocerat invadera sitt grannland är orättfärdigt.

  Vladimir Putin vid det årliga, pliktskyldiga besöket vid påsknattsliturgin i Kristus Frälsarens katedral i Moskva.
  Vid hans sida Moskvas borgmästare Sergej Sobjanin.
  (Foto: RIA Novosti, via kremlin.ru)

  Detta är uppenbart för alla kyrkomän som inte är förblindade av ideologi, eller i knät på makten. Parallellerna till Stalins pakt med patriark Sergej på 1940-talet är tydliga. I ersättning för erkännande, inflytande och ståtliga kyrkbyggen skänker den ryska kyrkan legitimitet, ideologisk förankring och politiskt stöd åt den ryska regimen. Patriark Kirill har en lång historia av att försöka förekomma Vladimir Putins önskningar och visa sig en duktig tjänare. 

  Trots att han ofta är en god predikant, och att hans kritik av västerlandets moraliska förfall inte är utan poänger, visar han sig i sin själ vara korrumperad. Med armbandsur för hundratusentals kronor och lyxiga vanor har han även personligen skott sig på sin position som kyrkans överhuvud. Hans bakgrund som KGB-agent inom kyrkan passar väl in i den toxiska symbios som utvecklats mellan ryska kyrkan och staten åtminstone sedan Stalin-tiden, med rötter ännu längre tillbaka.

  En överväldigande majoritet av Rysslands befolkning identifierar sig som ortodoxa, och kyrkan har en viktig roll i det postsovjetiska nationsbygget, men dess påverkan på det ryska folkets tankar är ganska liten. Enligt en undersökning från förra våren, om vilka institutioner ryssar känner helt eller delvis förtroende för, så kom kyrkan på fjärde plats – efter militären, presidenten och kvinnorättsorganisationer.

  Sedan 2012, Putins återkomst till presidentposten, så har ett allt mer ideologiskt Ryssland mejslats fram. Kyrkan har varit en viktig del i detta byggande av det nya Ryssland och ”den ryska världen”. Ett återvändande till klassiska kristna familjevärden har varit ett sätt att möta en demografisk kris, i ett land som var världsledande bl a i antal aborter.

  Kristus Frälsarens katedral i Moskva, med Moskvafloden till höger i bild.
  Katedralen sprängdes 1931 av kommunisterna, men återuppfördes under 1990-talet, med en kombination av privata och offentlig medel.
  (Foto: Eliane Meyer – Pixabay)

  Men attityden hos vanliga ryssar, identifikationen som ortodoxa till trots, har inte svängt mycket mot kristna dygder. Man lyssnar gärna till kyrkans fördömanden av väst, och predikande av Ryssland som hela världens ortodoxa föredöme, men vad gäller skilsmässa, abort, sex m.m. är kyrkan ingen moralisk auktoritet för det ryska folket.

  I stället är kyrkans stora roll i samhället som del av ett nationellt identitetsbyggande, och precis som under Stalins tid ett statens verktyg för att skänka legitimitet åt militär och krig. Ett talande exempel är militärkatedralen i Kubinka, invigd sommaren 2020. Helgad åt Kristi uppståndelse, och tillägnad de sovjetiska styrkornas seger över Hitler. Den är finansierad dels av privata donationer, och dels av lokala/regionala offentliga medel.

  Makten hjälper till med att bygga en storslagen kyrka, denna tillägnas militären, och symboliskt garanterar kyrkan militärens trohet till regeringen. Det blir fel när man beskriver kyrkan som styrd av Kreml. Snarare är det, som sagt, en toxisk symbios man lever i. Åtminstone toxisk för kyrkan. På militärkatedralens väggar finns mosaiker av tungt beväpnade soldater från andra världskriget, sovjetiskt flygvapen och diverse världsliga, krigiska motiv. Man valde dock att stryka de ursprungliga planer på att inkludera mosaiker av Putin och Stalin.

  Är det en faktor som är större än någon av de andra, i det moderna ryska identitetsbygget, hopsnickrat av Putins närmaste krets, så är det Det stora fosterländska kriget. Detta är det ryska namnet på andra världskriget, vilken inleds då Hitler anfaller Sovjetunionen 1941. Den tysk-sovjetiska samförståndsanden och de ryska anfallskrigen västerut åren innan räknas inte in. Bekvämt nog. Att Ryssland segrade över fascismen är centralt i den ryska historierevisionismen. Att detta skedde tack vare de allierades öppnande av västfronten kommer man inte alltid ihåg.

  Ukrainska kornfält.
  (Foto: Voffka Offka – Pixabay)

  Ett av de viktigaste slagfälten mellan Sovjetunionen och Tyskland, efter att man lämnat sina tidigare överenskommelser med varandra, var Ukraina. Denna viktiga kornbod, som det moskovitiska Ryssland steg för steg erövrat från andra halvan av 1600-tal till tidigt 1800-tal. Efter kort självständighet kring första världskrigets slut tvingades Ukraina in i Sovjetunionen. Landet var en eftertraktad kornbod, och under Stalins första femårsplan konfiskerades mängder med spannmål från ukrainska bönder, samtidigt som det rådde torka i landet. 

  Men även vad gäller den historiska kopplingen till Rus, kyrkans ursprung i Kyiv, där de viktiga noderna Sofiakatedralen och Grottklostret fortfarande finns kvar, så är Ukraina viktigt för Ryssland. Redan 2003 uttryckte Putin det som “helt oacceptabelt” att Kyiv, med dess viktiga historia och kyrkliga skatter, låg utanför den ryska federationens gränser. Ukraina är också strategiskt viktigt, såväl för rysk närvaro i Svarta havet som i egenskap av en “buffertzon” västerut.

  Genom den ryska historien, eller åtminstone i modern tid, med användning av den ryska historien, har en identitet vuxit fram av Ryssland som ständigt hotat utifrån. Av mongoler, av Napoleon, av Hitler, eller av USA. Att det amerikanska intresset för Ryssland minskat kraftigt sedan 1990-talet är irrelevant för den ryska självuppfattningen. Att amerikanernas fokus i stället varit i Mellanöstern och Bortre Orienten har inte fått några efterverkningar på Ryssland uppfattar världen.

  Vy från Altajrepubliken i södra Sibirien.
  (Foto: Upphovsman okänd – Pixabay)

  För i Ryssland vet man att alla är emot dem, och att USA är instinktivt fientligt inställda till Ryssland. Till vittne för detta använder en av Rysslands tyngsta politiker på utrikesområdet, säkerhetsrådets ordförande Nikolaj Patrusjev, bland annat en episod där generalmajor Georgij Rogozin, för 25 år sedan, genom att falla i trans och titta på ett foto av dåvarande amerikanska utrikesministern Madeleine Albrights. Rogozin såg då i hennes undermedvetna det förakt hon kände över att Ryssland hade så mycket naturtillgångar i Sibirien, påstås det.

  Denna dråpliga historia ligger alltså till grund för politiska tankar och beslut på högsta ort i Kreml, tillsammans med en förvanskad syn på historien, och en ortodox identitet fördunklad bortom klassisk kristen tro. Efterhand har diverse konspirationsteorier florerat om hur Ukraina planerade anfall mot Ryssland, laboratorier för biologiska vapen i Ukraina, att Nato ville placera kärnvapen i Ukraina och så vidare. Den ena teorin mer verklighetsfrånvänd än den andra.


  V. Stilla flyter Don – och Donau

  Men till syvende och sist kokar det ned till ett ideologiskt ryskt tänkande, med den ryska kyrkans ledning i släptåg, om Moskva som maktcentrum över hela Rus. Där omvärlden hatar och konspirerar mot Ryssland, och där historiska lögner blir till sanningar. Från Dmitrij Donskoj till Stalin och Putin. Där bödlar blir helgon och präster som profeterar mot orätten avsätts.

  Från slaget vid Kulikovo går en röd tråd genom Moskvas tänkande. Peter den store må tillfälligt ha flyttat huvudstaden till S:t Petersburg för två århundraden, men lite förändrades. Stilla flyter Don, som romantiteln lyder. Inom detta tänkande finns inget utrymme för Ukraina, Vitryssland eller andra delar av det gamla Rus att gå sin egen väg. Skulle den vitryska Lukasjenka-regimen falla finns färdiga anfallsplaner för en ny operation Donau.

  Grottklostret i Kyiv. En viktig nod för rusisk kristen tro det senaste årtusendet.
  (Foto: James Hills – Pixabay)

  Högmodet är stort, så stort att när de ryska anfallsplanerna mot Ukraina läckte ut, veckor före invasionen, och publicerades i diverse media, så valde Kreml ändå inte att ändra en millimeter i dem. Och de övermodiga ryska planerna skingrades. Likväl befinner vi oss i ett segdraget krig, på den mark som såväl är en viktig kornbod, som den ryska ortodoxa kyrkans starkaste fäste, där tron bevarades starkast under kommunisttiden, med en myriad av präster, kyrkor och kloster.

  Endast Herren känner framtiden. Och Herren skingrar dem som har övermodiga planer i sina hjärtan. Ett bibelord som miljontals bedjande kristna i Ukraina med trygghet kan stämma in i. Trots en jul utan elektricitet, fred och trygghet.

 • LEDARE: Julens svåra ord

  LEDARE: Julens svåra ord

  Våga använda de svåra och djupa orden i jul. De som finns i evangeliet och i julpsalmerna. Använd dem med barn och gamla, och förklena inte julevangeliet genom att skriva om dem.

  (Foto: Avery Fan, Pixabay)

  När jag dagarna före julafton sitter med min tvåårige son och läser Richard Scarry-böcker slås jag av en sak: orden. Sida upp och sida ned med ord på saker på såväl svenska som engelska. Trots mycket goda kunskaper i engelska är det många ord jag inte kan, och jag skall ärligt erkänna att jag inte ens kan alla de svenska orden.

  Jag hade inte kunnat säga att den gröna apparaten på sidan med maskiner är en skopelevator. Jag hade inte på egen hand kommit ihåg att det är ett språngsegel brandmännen sträcker ut för dem som måste hoppa från den brinnande byggnaden. Godsfinka, flodspruta och vindstrut är ord jag inte hade fått fram. Möjligen hade jag kunnat värka fram det sistnämnda.

  Att kunna sätta ord på saker och ting är oftast nödvändigt för att kunna få en djupare förståelse för. Och inte minst för att kunna föra ett ordentligt och innehållsrikt samtal. För några veckor sedan dök två för mig tidigare okända kvinnor upp i min församlings högmässa. Vid kyrkkaffet efteråt framgick att de var från Nikopol i södra Ukraina. En stad som just då var utsatt för väldigt hård rysk beskjutning, och som de tvingats fly ifrån.

  Det visade sig att de inte kunde någon svenska, och inte heller någon engelska. De kunde dock tala ryska, ett språk där jag själv har ett mycket begränsat ordförråd. Även om de föredrog att tala ukrainska före ”Putins språk”, så hittade vi någon form av gemensam språklig grund att stå på. Med ytterst få ord i min verktygslåda kunde jag åtminstone förstå vissa saker de sade, men kände mig också kolossalt begränsad när jag ibland inte kunde svara ordentligt på de få saker jag faktiskt förstod.

  …med mina vänner som inte är troende kan jag inte använda barnets språk och ordförråd…

  Julen är något som kan vara svårt att förklara, om man inte har språket som krävs. Treenighet, bebådelse, inkarnation, Kristi två naturer och allt det där andra som är del av berättelsens kärna kan vara svåra begrepp. Med min tvååring kan jag förstås inte använda dem, där får det bli kärnfulla, enkla formuleringar, om än med ett komplicerat innehåll under ytan, till exempel att ”Gud har blivit människa”.

  Men med mina vänner som inte är troende kan jag inte använda barnets språk och ordförråd, det vore att underkänna dem som tänkande varelser. Även om vi inte delar teologins språk alla gånger, så kan vi åtminstone prata vuxen svenska med varandra. Och det är viktigt att julens djupa allvar och innehåll inte drunknar under gullig platthet. Så kan man inte förkunna evangelium.

  Ändå tycks många tänka att det är precis så man skall göra. I Förklaringar till Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan talas om strävandet efter ”ett icke-exkluderande språk” som en ”grundprincip” för arbetet. När kyrkan på sin hemsida presenterar kyrkohandboken står ett citat av Antje Jackelén överst: ”I den evangelisk-lutherska traditionen har språklig tillgänglighet alltid varit av vikt.”

  Man kan fråga sig vad innehållet i dessa begrepp är, när man ser hur de omsätts i praktiken. Denna vecka skriver Sofia Lilly Jönsson i Aftonbladets kulturdel om de nya psalmerna, och kritiserar hur kyrkan ofta har ett språk om Gud som är ”poetiska beskrivningar av ett abstrakt väsen som bryr sig om oss från någonstans långt borta, fast ändå i du-tilltal.” Ett exempel på detta i handboken torde vara inledningsorden, där nummer fem är skräckexemplet:

  Gud är här.
  Du är här.
  Jag är här.
  Vi är här tillsammans.

  (Meningarna kan sägas i valfri ordning.)

  Vem är dessa ord framtagna för? Knappast för den som behärskar trons språk, som ju är den som kommer att möta dem söndag efter söndag. För den som för första gången går till mässan är de knappast särskilt matnyttiga och innehållsrika. Det är ord som jag nog inte ens använt till min tvååring, för de känns så platta och meningslösa.

  När vi ber vår aftonbön varje kväll så ber vi för vår familj, vår församling, vår kyrkoherde, vårt stift och vår biskop. Men vi ber också för hela världen, och ber då alltid att Gud skall bevara världen från, med litanians ord, ”för pest och hungersnöd, för krig och världsbrand”. Sen ber vi särskilt för ett slut på det ryska anfallet mot Ukraina, och för de ukrainare vi träffat, bland annat kvinnorna jag nämnde ovan.

  …ändå vill jag ge honom orden…

  Tvååringen är förstås alldeles för liten för att förstå dem, ändå vill jag ge honom orden. Jag vill att han har dem med sig, för de är fina och innehållsrika ord. Skall jag vara förkrossande ärlig, så vet jag inte alltid själv vad alla kyrkans ord har för exakt innebörd. Jag älskar att höra Jesajas ord om Sonen som blir oss given, men exakt vad ”Underbar i råd” betyder (även om de nya bibelöversättningarna inte har kvar den formuleringen) är jag inte säker på att jag kan ge ett uttömmande svar på.

  Men vi måste faktiskt behålla även det svåra. Vi gör inte evangeliet mer tillgängligt genom att göra det grundare. Vilken frälsning finns i en gullig berättelse om en bebis i ett stall? Utan inkarnation, att Ordet blev kött, kan man inte uppleva julevangeliets frälsande kraft. Det kan inte ersättas med ett icke-exkluderande ”Gud är här”. Då är vi inte mycket bättre än förskolan som bytte ut Jesus mot jultomten i psalmen. Använd de svåra och djupa orden, med både förskolebarn och vuxna som saknar tron. Och våga tro att i djupet bor, som uti himlen, Gud.

 • Korruptionen kring Franciskus

  Korruptionen kring Franciskus

  Med valet av Jorge Bergoglio skulle påvestolen få ett lyft igen. Korruptionen skulle rensas ut, övergreppen tas itu med och kyrkan rentvås från alla skandaler. Men i stället har den ekonomiska korruptionen i Vatikanen både fortsatt och eskalerat, och skyddandet av förbrytare sjunkit till nya bottennivåer.

  Den påve som skulle tvätta bort den romerska kyrkans skamfilade i rykte har inte lyckats under sina snart tio år på tronen.
  Foto: Annett Klingner (Pixabay)

  Sommaren 2018 fällde amerikansk media en tolvtaggare. Tolvtaggaren hade bland annat, genom sin höga och inflytelserika position inom den romersk-katolska kyrkan, kallats för “påvemakare”. Annars var han känd som ”farbror Ted”. Det sägs att det var en mycket illa dold hemlighet inom kyrkan, att han hade diverse olämpluga sexuella äventyr för sig. Till slut hann den sekulära pressen ikapp med det som var väl känt: att kardinal Theodore McCarrick pressat åtskilliga unga präststudenter till ofrivillig intimitet. Och även yngre pojkar. Detta var känt i Vatikanen 2013, när Franciskus tillträdde. Under företrädaren Benedikts tid hade McCarrick pensionerats och avpolletterats från kyrkopolitiken i Vatikanen.

  Franciskus kom han åter in i värmen, togs emot av påven, och fick resa på uppdrag efter uppdrag. I maj 2014 följde han med påven Franciskus på resa till Det heliga landet. Han åkte på flera resor till Kina, och kom att spela en inofficiell men inte betydelselös roll, i det avtal som slöts med kinesiska kommunistpartiet, beträffande utnämnandet av biskopar i Kina, där Vatikanen väljer en biskop bland kandidater de får från kommunistpartiet. Ett avtal som fått kraftig kritik, bland annat av kardinal Joseph Zen, tidigare ledare för den romersk-katolska kyrkan i Hong Kong. Kardinal Zen har dessutom i år, 90 år gammao, gripits av kinesisk polis, och åtalas av den kinesiska diktaturen, som dock enligt påven inte bör kallas odemokratisk. Men åter till sexualförbrytaren Theodore McCarrick.

  …sedan lyckades alltså McCarrick, på något vis, rehabiliteras under nuvarande påve…

  Redan Johannes Paulus II skall sedan 2002 ha känt till McCarricks övergrepp, men inte gjort något. Benedikt XVI plockade som sagt bort honom från maktsfären, utan att ge några andra konsekvenser för beteendet, utöver att framtvinga en förpensionering av McCarrick, från dennes post som ärkebiskop av Washington. Och sedan lyckades alltså McCarrick, på något vis, rehabiliteras under nuvarande påve.

  När Vatikanen hösten 2020 släppte den så kallade McCarrick-rapporten, så kom man, mer eller mindre explicit att skylla på Johannes Paulus II, den nu helgonförklarade påven som först var ansvarig för att ta emot uppgifterna om hur McCarrick systematiskt begick sexuella övergrepp i sitt strandhus på Jersey shore i New Jersey, ägt av Newarks katolska stift. Dessa uppgifter var kända av en mängd amerikanska biskopar, och av många i Vatikanen. Ja, ur rapporten och rapporteringen framträder ett nätverk, där amerikanske kyrkliga ledare skyddade varandra, där stiften i Metuchen, Trenton och ärkestiftet Newark hjälptes åt att köpa tystnad av McCarricks offer.

  Kardinal McCarrick i Washington D.C., 16 september, 2001.
  Foto: Michael W. Pendergrass (Wikimedia Commons)

  McCarrick-rapporten friskriver Franciskus från skuld, genom att svärta ned S:t Johannes Paulus II:s minne, vilket också blev rubrikerna efter att rapporten släppts. ”Påven Franciskus såg inte något behov av att ändra den inställning som antagits under tidigare år” säger rapporten (sid. 14, engelskspråkiga versionen). Trots detta syns en radikal förändring i McCarricks aktivitet jämfört med under Benedikt XVI. Benedikts krav på att McCarrick skulle hålla låg profil efter sin framtvingade pensionering respekterades visserligen inte av McCarrick alltid, men under det nya pontifikatet blev McCarrick vad som beskrivits som en förtrogen till påven Franciskus.

  Carlo Maria Viganò, apostolisk nuncio till USA 2011-2016, och långvarig kritiker av hur McCarrick skyddats internt av kyrkan, skrev i augusti 2018, efter att den sekulära pressen börjat avslöja alla McCarricks övergrepp, ett högintressant öppet brev. Han träffade den då nytillträdde påven Franciskus i såväl juni som oktober 2013. Vid det sistnämnda mötet hade Franciskus förhört sig om Donald Wuerl, McCarricks efterträdare som ärkebiskop i Washington. Viganò lade då bland annat fram det olämpliga i att Wuerl lät unga studenter träffa McCarrick, som ju hade en historia av att förgripa sig på sådana.

  …McCarricks eget nätverk i USA, som dolde hans brott och betalade offren…

  I McCarrick-rapporten säger påven Franciskus att han inte har några som helt minnen av vad han och Vigano talat om 2013. Wuerl kom att beslås med flera lögner och skyddande av McCarrick, tvingades avgå hösten 2018, när saker blev offentliga. Kanske är det alla år av kompakt motstånd mot Viganòs försök att stoppa övergrepp inom kyrkan, som gjort att denne nu på äldre dagar hänfallit åt konspirationsteorier? Vad gäller McCarrick har dock avslöjande efter avslöjande gett Viganò rätt. Flera har också diskuterat det som Viganò också nämner om McCarricks påstådda närhet till Bergoglio, sedermera påve Franciskus, och McCarricks betydelse för valet av denne i konklaven 2013. McCarrick var också mer eller mindre öppen i media 2013 med att han önskade se Bergoglio vald.

  Konklaven som valde Bergoglio ses av bedömare som ett resultat av närmare 20 års arbete från den så kallade ”Sankt Gallen-maffian”, vilken kallats så av en av dess mest framträdande medlemmar, kardinal Daneels (mer om honom nedan) och kartlagts noggrant i en bok med samma namn, av författaren Julia Meloni. Det finns obekräftade påståenden om McCarricks koppling till denna grupp, men han har onekligen gått deras ärenden, vilket föranlett spekulationer om kopplingar till den mäktiga kretsen kring påven Franciskus. Vad gäller McCarricks eget nätverk i USA, som dolde hans brott och betalade offren, så nämner McCarrick-rapporten inte med ett ord huruvida detta fortfarande existerar eller ej.

  St Gallen, Schweiz, där ”maffian” träffades, vilket gav gruppen dess namn.
  Foto: Joachim Köhler (Wikimedia Commons)

  Påven Franciskus ovilja att fortsätta Benedikts begränsningar av McCarrick, hans bristande minne vad gäller vad han genom åren fått höra om McCarrick och de uppdrag och det förtroende som McCarrick åtnjöt till dess sekulära media hann ikapp honom, framstår som en serie olyckliga omständigheter, som knappast kan vara en slump. Det är därför värt att titta närmare på, om det finns fler fall av vänskapskorruption, där allierade till Franciskus skyddats, trots sexskandaler och andra förbrytelser. Och när man tittar på det, så är fallen många. Mest slående är kanske exemplet Gustavo Zanchetta, gammal vän i Argentina till Bergoglio, som i ett av Franciskus allra första utnämnanden som påve, upplyftes till biskop av Orán, sommaren 2013.

  Zanchetta blev dock inte långvarig på posten, utan klev redan sommaren 2017 av. Den 53-årige biskopen, kallad Bergoglios skyddsling, och någon som jobbade tätt med nuvarande påven, under Bergoglios tid som ärkebiskop av Buenos Aires, motiverade sin uppsägning med ”hälsoskäl”. Få trodde att detta var de verkliga skälen. Och rykten gick om Zanchettas spektakulärt illa skötta stiftsekonomi i Orán. I början av november 2019 gjordes en gryningsräd mot stiftskansliet i Orán av argentinska myndigheter, och ekonomisk brottslighet i miljonklassen, kopplades till biskop Zanchetta.

  …Franciskus skapade alltså en särskild plats i ledningen för Vatikanens tillgångar, för en man som det gick rykten om förskingring kring…

  Redan 2015 uppdagades att biskopen av Orán hade sexuella bilder med unga människor i sin mobiltelefon, samt ekivoka bilder av sig själv. Han förklarade sig med att han telefon blivit hackad av illvilliga människor, i ett försök att misskreditera påven själv, hans gamle beskyddare. Franciskus förklarade då att han talat med sin gamle skyddsling, och att denne försvarat sig väl och att det inte fanns några övertygande bevis mot Zanchetta. När Zanchettas ekonomiska oegentligheter uppdagats 2019, bland annat att en dryg miljon argentinska pesos i myndighetsbidrag som skulle gått till renoveringar av prästseminariet aldrig gick till någon renovering, förklarade påven att Zanchetta endast var ”oorganiserad” i sin skötsel av ekonomin.

  Saken såg extra illa ut, då Zanchetta i samband med att han i förtid lämnade biskopsstolen i Oran (förföljd av anklagelser om ekonomiskt fiffel), fick ett toppjobb i Vatikanen. Inte heller vilket jobb som helst, utan en helt ny post som ”assessor” i den myndighet som förvaltar Vatikanens tillgångar och är dess centralbank – APSA. Franciskus skapade alltså en särskild plats i ledningen för Vatikanens tillgångar, för en man som det gick rykten om förskingring kring. Utöver att Vatikanens apostoliske nuncio till Argentina, Emil Paul Tscherrig, redan 2016 varnats för att Zanchetta dessutom sexuellt utnyttjade präststuderande. Ärkebiskop Tscherrig tystade ned detta, och belönades med befordran till jobbet som apostolisk nuncio till Italien, en betydligt mer eftertraktad post, av Franciskus.

  …Vatikanens lögner för att skydda honom föll som ett korthus…

  I Vatikanen levde Zanchetta gott i Casa Santa Marta, samma byggnad som Franciskus inrättat sitt residens i, och länge höll Vatikanen inne med de dokument som argentinsk domstol begärt, från Zanchettas interna kyrkliga prövning. Dokumenten begärdes ut redan 2019, men när rättegången (försenad av såväl pandemi som det skydd Zanchetta åtnjöt i Vatikanen) inleddes i början av innevarande år, var de fortfarande inte utlämnade. Under den långa väntan på rättegång, gällande såväl ekonomisk som sexuell brottslighet, åkte Zanchetta bland annat på andlig retreat tillsammans med sin vän påven. För sexuella övergrepp dömdes han i mars i år till fyra och ett halvt års fängelse av argentinsk domstol. Och flera av Vatikanens lögner för att skydda honom föll som ett korthus.

  Zanchetta intervjuad av argentinsk TV 2017,
  innan skandalerna briserade. Bild:el12teinforma

  Zanchetta är dock inte den ende sydamerikanske sexförbrytare som skyddats i och av kretsen kring påven Franciskus. Argentinas största pedofilprästskandal ledde i augusti 2008 till en 15-årig fängelsedom för fader Julio Grassi, en dom som fastslogs i högsta instans i mars 2017. Grassi hade 1993 startat en stiftelse, Felices los Niños (ungf: Lyckliga barn), i syfte att hjälpa barn med bland annat med kläder, utbildning och mat. Redan två år dessförinnan hade en rapport upprättats, och inlämnats till argentinsk domstol, om övergrepp mot barn, ett fall som dock aldrig togs upp. År 2000 tog en åklagare upp att Grassi skulle ha förgripit sig på barn inom ramen för sin stiftelse, men inte heller denna ledde till något åtal. Flera rapporter kom senare, bland annat ett uppmärksammat journalistiskt gräv om Grassis övergrepp i oktober 2002.

  Kardinalen Jorge Bergoglio, i dag påven Franciskus, lät som ledare för den argentinska biskopskonferensen, två år efter den 15-åriga domen mot Grassi fallit, beställa en egen advokatutredning om åtalet mot Grassi. Denna trycktes upp i fyra voylmer, omfattandes 2 000 sidor, och kom fram till att fader Julio Grassi var oskyldig till övergreppen. Pärmarna pryddes med målningar av den holländske mästaren Jan Vermeer. Alla anklagelserna dömdes av den för uppgiften utnämnde Marcelo Sancinetti ut som falska. Och Grassi har själv talat om det stöd han upplevde från Bergoglio, vilken han ofta talade med och som ”aldrig släppte min hand”, enligt Grassi.

  Julio Grassi vid gripandet
  Foto: Prensa Obrera (Wikimedia Commons)

  Även i grannlandet Chile har Franciskus ovilja att ta avstånd från prelater inblandade i pedofilskandal varit uppseendeväckande. När Juan Barros Madrid 2015 skulle installeras som ny biskop i Osorno, efter att ha utnämnts av påven Franciskus till posten, stormade demonstranter katedralen, och föremål kastades mot biskopen. Orsaken till detta var Barros koppling till fader Fernando Karadima, prästen som var föremål för Chiles värsta pedofilprästskandal. Karadima var en välkänd figur, med kopplingar till Chiles maktelit sedan Pinochettiden. En karismatisk person, av somliga kallad ett levande helgon.

  Likt med Zanchetta och Grassi, hade Franciskus valt att tro sin vän förövaren…

  Redan på 1980-talet kom anklagelser om att Karadima skulle ha uppträtt opassande, men dessa tystades ned av ärkebiskopen av Santiago, vars sekreterare vid tiden hette Juan Barros. När åtal väcktes 2011, och Vatikanen gjorde en egen utredning, dök det upp flera skyddare av Karadima. En av dem var biskop Juan Barros. Enligt vissa vittnen skall han ha närvarat då Karadima begått övergrepp mot dem, enligt ett vittne deltog Barros själv aktivt i sexlekar, och skall också ha förstört korrespondens. Barros eventuella egna delaktighet har inte kommit uppgifter om från annat håll, även om flera sagt att han närvarat. Barros fälldes vid tiden inte för något av det han anklagades för, men få trodde på hans oskuld. Ändå utnämnde påven Franciskus honom, som sagt, till biskop av Osorno.

  Biskop Juan Barros Madrid
  Foto:WikimediaCommons/Gabriel12

  Utnämnandet av Barros som biskop i Osorno ledde till omfattande protester från präster, diakoner och lekfolk i stiftet, såväl som från övriga chilenska biskopar. Men Vatikanen bestämde sig ändå för att genomföra tillsättningen. Först när bevisen mot Barros 2018 var övertydliga, trots att påven tidigare uttryckt sig förvissad om dennes oskuld, lämnade biskopen sin post och Franciskus mottog avskedsansökan. Påven hävdade att han erhållit dålig rådgivning kring Barros. Endast några månader tidigare hade de framträtt tillsammans, vid påvens besök i Chile, vilket stuckit i mångas ögon. Särskilt som påven sagt att han inte hade något att anklaga Barros för. Likt med Zanchetta och Grassi, hade Franciskus valt att tro sin vän förövaren, och därmed indirekt kallat offren för lögnare.

  Italienskt nyhetsinslag om den kaotiska installationen den högst kontroversielle Barros, till biskopsstolen i Osorno han blivit tilldelad av påven Franciskus. (Euronews)

  När konklaven samlades i Vatikanen, i början av 2013, åkte en man vid namn Francesco Zanardi till Petersplatsen för att protestera. Med sig hade han en röd väska, full av tusentals signerade brev som hävdade att en av kardinalerna, Domenico Calcagno, skyddat en pedofilpräst. Prästen i fråga var Nello Giraudo, och mannen med den röda väskan, som utvärtes var prydd med en bild av kardinal Calcagno, var själv ett av Giraudos gamla offer. Övergreppen började vid 11 års ålder och ledde till psykisk ohälsa och drogmissbruk. Redan under Johannes Paulus II:s pontifikat hade Giraudos övergrepp uppmärksammats, och dåvarande kardinal Ratzinger, sedermera påven Benedikt XVI, hade meddelats om dem av Calcagno, som verkade uppriktigt bekymrad.

  Inget gjordes dock och Calcagno lät senare Giraudo arbeta bland annat med ett barnhem. Calcagno har aldrig fällts för något, men är högst kontroversiell och allmänt ansedd som en beskyddare av pedofilen Giraudo, vilken erkänt sina brott och i åtminstone ett fall dömts till fängelse, 2012. Några månader därefter valde dennes beskyddare, Calcagno, Franciskus till påve i Vatikanen. Han fick ha kvar sin post som ledare för APSA, förvaltnings- och bankmydigheten Franciskus skapade en specialpost åt Zanchetta i, och fick nya uppgifter, bland annat ett uppdrag vid Kongregationen för instituten för ett heligt liv och för sällskapen för ett apostoliskt liv. En av flera kontroversiella kyrkliga ämbetshavare som trots ett ordentligt skamfilat rykte, hållits om ryggen av påven. Likt Barros, och Zanchetta, och Grassi.

  Franciskus har blivit populär i såväl sekulär som katolsk och annan kristen media. Ändå finns det mängder med kontroverser kring honom, där såväl misstänkta som dömda sexförbrytare hålls om ryggen, liksom ekonomiska brottslingar.
  Foto: Reynaldo Dal Lin (Pixabay)

  En annan kontroversiell utnämning var den där den belgiske biskopen Jozef de Kesel först upphöjdes till ärkebiskop av Mechelen-Bryssel i november 2015, och sedan till kardinal ganska exakt ett år därefter. Vid tiden hade de Kesel flera kända skyddanden av pedofiler i bagaget, vilket skapade kontrovers kring utnämningen. En annan belgare värd att uppmärksamma, är en företrädare på ärkebiskopsstolen i Mechelen-Bryssel, nämligen ovan nämnde kardinalen Godfried Daneels. Daneels är, som tidigare anfört, den som gav Sankt Gallen-maffian detta självtitulerade namn på den grupp progressiva höga prelater, vilka enligt ovan nämnda bok genom årtionden arbetade för att få sin egen man, Bergoglio, på påvestolen. Den kan till och med ha varit pådrivande i att få Benedikt XVI att abdikera. Och i dess kärna fanns alltså Godfried Daneels.

  …gav kardinalen som försökt tysta och skuldbelägga en man som varit offer för sin egen onkels sexuella övergrepp, en nyckelroll…

  Daneels var år 2010 inblandad i en särdeles obehaglig skandal, där en belgisk biskop under 13 år sexuellt utnyttjat sitt eget syskonbarn, med start när pojken var endast fem år gammal. I vuxen ålder trädde offret fram, då hans onkel, biskop Roger Vangheluwe, närmade sig pensionen, och hade ett samtal med kardinal Daneels om saken. Samtalet spelades in och blev senare offentligt. Där framgick att Daneels uppmanade offret att inte framträda offentligt med förövarens namn, förrän denne hade gått i pension, samt sade till den utsatte nevön: ”Du kan också be om förlåtelse, du kan också erkänna din egen skuld.”. Kardinalens försök att tysta offret gjorde dock inte något negativt intryck på den blivande påven Franciskus, som dels hade Daneels vid sin sida bland den lilla utvalda skaran på balkongen vid sitt första offentliga framträdande som påve, och dessutom gav kardinalen som försökt tysta och skuldbelägga en man som varit offer för sin egen onkels sexuella övergrepp, en nyckelroll vid 2015 års biskopssynod om familjen.

  Franciskus första offentliga framträdande som påve. Med honom i den utvalda skaran, på Peterskyrkans kända balkong, står Godfried Daneels bland de närmaste. Video från Channel 4 News.

  Gång efter annan framträder hur påven Franciskus valt att skydda antingen de som själva begått övergrepp, eller dem som försökt skyla över dessa. Och inte bara skyddat, i fall som Zanchetta, Barros och Daneels har de till och med fått nya utnämningar. Antingen har dessa tillhört Franciskus personliga krets, eller kyrkans mer liberala och progressiva elit. Exempelvis har ovan nämnde de Kesel under hösten i år, tillsammans med Flanderns biskopar, drivit på för välsignelse av samkönade relationer. En annan som fått framträdande positioner är amerikanske kardinalen Kevin Farrell, 2016 utnämnd till prefekt för Dikasteriet för lekfolk, familj och liv och strax därefter också upphöjd till kardinal. 2019 utsågs han till påvlig kammarherre, camerlengo, vilken är den som tillfälligt övertar befogenheterna vid en påves död, en funktion känd från bland annat författaren Dan Browns (filmatiserade) roman Änglar och demoner.

  Farrell var biträdande biskop samt personlig lärjunge till den överst nämnde sexuelle förbrytaren kardinal Theodore McCarrick. Dessutom bodde de under denna tid tillsammans i samma lägenhet. När McCarrick-skandalen rullades upp hävdade Farrell, trots att ytterst få faktiskt trodde honom, att han inte hade haft någon aning om alla sin mentors övergrepp. I ovan nämnda McCarrick-rapporten framkommer dock att Farrell visst hört talas om att McCarrick tagit med sig seminariestudenter till sitt strandhus och delat säng med dem, men inte att det skulle varit något av sexuell karaktär. Franciskus verkar dock, av alla utnämningar att döma, inte anse Farrells förtroende skadat. Och McCarrick-rapporten vill måla en bild av en Farrell som egentligen hade föga att göra med McCarrick, som var hans vigningsbiskop, chef, lägenhetskamrat med mera. Få har dock trott på Farrells påstådda okunskap, vilket lett till ifrågasättande av Franciskus främjande av honom.

  Flera McCarrick-lärjungar, ideologiskt närstående påven Franciskus, har fått framträdande positioner. Ett exempel är upphöjandet av biskop Blase Cupich till ärkebiskop av Chicago 2014, en position vid ovan nämnda biskopssynod om familjen, samt upphöjelse till kardinal 2016. En annan av McCarricks skyddslingar, Joseph Tobin, upphöjdes även han till kardinal vid samma tillfälle, och året därefter utnämndes Tobin till ärkebiskop av Newark, McCarricks gamla position, vilket av somliga beskrivits som ”orkestrerat” av McCarrick, som åtminstone uppenbarligen åtnjöt ett betydligt större förtroende under Franciskus, jämfört med under Benedikt. Så många i nätverket kring den i dag avkragade McCarrick hade knappast kunnat nå så pass höga positioner under den förre påven, som sökte hålla McCarrick väldigt kort.

  Franciskus verkar dock, av alla utnämningar att döma, inte anse Farrells förtroende skadat…

  McCarrick, Zanchetta, Grassi, Barros, Daneels med flera lyckades, trots alla skandaler som susade kring dem, åtnjuta förtroende hos Jorge Mario Bergoglio. Flera av dem avancerade sina karriärer, som under normala omständigheter torde ha nått vägs ände. Ytterligare namn kan läggas till listan, till exempel den gravt korrupte kardinal Giovanni Angelo Becciu, med väldiga mängder ekonomiska oegentligheter. Vatikanen har varit ett råttbo av korruption under såväl Johannes Paulus II som under Benedikt, men under Franciskus framträder ett särskilt mönster. Ett mönster av hur påven håller sina kyrkopolitiskt allierade under sina vingar, oavsett vad de gjort eller anklagats för. Korruptionen kring Franciskus är av ett annat slag, och samlar skandal efter skandal på hög. Den senaste, kring jesuitkonstnären Marko Rupnik, avslöjades för mindre än två veckor sedan. Och av allt att döma kommer det inte vara den sista skandalen i korruptionen kring Franciskus…

 • ”Ett folkmord pågår, men ingen bryr sig” – Förföljelsen av kristna blir allt värre

  ”Ett folkmord pågår, men ingen bryr sig” – Förföljelsen av kristna blir allt värre

  Den romersk-katolska hjälporganisationen Aid to the Church in Need publicerade denna vecka en rapport om förföljelsen av kristna 2020-2022. Den visar hur situationen förvärrats de senaste åren.

  Förföljelsen av kristna i världen ökar. Framförallt i länder i Afrika och Asien. (Foto: Jill Nissen, Pixabay)

  Fader Abayomi stod i koret i S:t Frans Xaviers kyrka. En avskalad och enkel kyrkobyggnad, men ändå vacker. Ett väldigt krucifix pryder korväggen. Han lägger rökelse i rökelsekaret, när han plötsligt hör två höga smällar. Mitt i den gudstjänstfirande församlingen har män med vapen gömt sig. De har varit där under hela mässan, kallblodigt väntande på sin signal.

  De börjar skjuta omkring sig, och alla lyckas inte ta skydd i sakristian. Ett 40-tal gudstjänstfirare skjuts ihjäl, och dussintals skadas svårt. Pingstdagsmässan den 5 juni 2022 i Owo, i delstaten Ondo i sydvästra Nigeria, slutade i en massaker mot kristna. Ännu en massaker. Den nigerianske prästen har fått skriva förordet till den nya rapport från den romersk-katolska hjälporganisationen Aid to the Church in Need (ACN) som kom denna vecka. I denna rapport, med namnet Förföljda och glömda, beslyses hur förföljelsen av kristna i världen tilltagit de senaste åren.

  ACN har undersökt 24 länder i Afrika och Asien, två av dem (Ryssland och Turkiet) ligger delvis också i Europa. I 18 av dem har situationen för kristna försämrats, i 4 länder har ingen förändring skett och i 2 av dem har det varit en viss förbättring. I alla undersökta afrikanska länder har situationen blivit värre, främst till följd av jihadister och andra icke-statliga grupper. I Mellanöstern, den kristna trons vagga, förvärrar utflyttningen den kris där den tvåtusenåriga kristna närvaron i Irak, Syrien och de palestinska områdena tynar bort. I Asien kommer hotet främst från auktoritära stater, såsom i kommunistiska Kina och Vietnam.


  LÄNDERSITUATIONLÄNDERSITUATION
  AfghanistanFörsämringMoçambiqueFörsämring
  Burma (Myanmar)FörsämringNigeriaFörsämring
  EyptenIngen förändringNordkoreaFörsämring
  EritreaFörsämringPakistanFörsämring
  EtiopienFörsämringRysslandNågot värre
  IndienFörsämringSaudiarabienNågot värre
  IranIngen förändringSri LankaNågot bättre
  IrakNågot bättreSudanFörsämring
  Israel/Palestinska områdenaIngen förändringSyrien Något värre
  KinaFörsämringTurkietNågot värre
  MaldivernaIngen förändringVietnamNågot värre
  MaliFörsämringQatarNågot värre
  ACN-Rapportens kategorisering av utvecklingen


  Rapporten resonerar också med organisationen Open Doors index World Watch 2022. World Watch 2022 rankar elva länder som länder med en ”extrem förföljelse” av kristna: Afghanistan, Nordkorea, Somalia, Libyen, Jemen, Eritrea, Nigeria, Pakistan, Iran, Indien och Saudiarabien.

  ACN väljer också ut tre fall att särskilt illustrera förföljelsen i världen, utöver massakern i fader Abayomis nigerianska kyrka på pingstdagen i år. Då 40 församlingsmedlemmar dödades, under en massaker som pågick i 20 minuter, medan polis och säkerhetsstyrkor i närheten inte kom till platsen.

  Den första är Aksummassakern i Eritrea, i november 2020. Den ägde rum vid Vår fru Maria av Sions kyrka, i Aksum i utbrytarregionen Tigray. Det då nyligen inledda, nu nyligen avslutade, Trigaykriget, De eritreanska regeringsstyrkorna begick flera attacker, vilka kulminerade i massakern vid ovan nämnda kyrka. Kyrkan sägs husera förbundsarken i ett närbeläget kapell, och vid tillfället hade uppemot 1 000 personer tagit skydd i kyrkan. 750 av dem fördes ut ur kyrkan och avrättades. Amnesty har bekräftat massakern.

  Den obefläckade avlelsens katedral, Hong Kong. (Bild: Cheung Yin, Unsplash)

  Den andra är det uppmärksammade arresterandet av Joseph, kardinal Zen, tidigare ledare för den romersk-katolska kyrkan i Hong Kong. Han togs av den kinesiska säkerhetspolisen i maj i år, och anklagas för samarbete med främmande makt. Kardinalens och hans medanklagades brott är att ha upprättat en fond för rättshjälp till fredliga demonstranter gripna 2019. I Kina kontrollerar kommunistpartiet i stor utsträckning den romersk-katolska kyrkan, bland annat genom att utnämna biskopar och införa kommunistiska hymner i mässan. Kardinal Zen har varit kritisk till detta, vilket tros vara det verkliga skälet för processen mot den 90-årige kardinalen.

  Det tredje fallet är kidnappningen våren 2020 av den då 14-åriga Maira Shahbaz, i den pakistanska staden Madina. Den 28 april 2020 tvingade tre beväpnade män in henne i en bil. En av dem våldtog henne, tvångskonverterade henne till islam och gifte sig med henne. Äktenskapet är ogiltigt enligt pakistansk lag, då Maira var minderårig då det ingicks. Den imam som påstås förrättat vigseln har också sänt en fatwa som ogiltigförklarar äktenskapet. Ändå har kidnapparen och våldtäktsmannen, Mohamed Nakash, fått rätt i pakistansk domstol. ACN är sedan tidigare engagerade i hennes fall, och vittnar om hur Maira, som dramatiskt rymde i augusti 2020, i närmare två års tid tvingats hålla sig gömd. Hon hotas till döden, som avfällig från islam.

  ”Den lidande kyrkan behöver människor som talar för vår sak”

  – fader Abyomi

  Moçambique har sett flera attacker från jihadister. Talibanernas maktövertagande i Afghanistan har fått kyrkan att gå under jorden, och kristna hotas av tortyr och avrättning. I Nordkorea tangerar förföljelsen folkmord, med bland annat tvångsaborter och barnamord. I Ryssland är lagstiftningen hård mot nya kyrkobildningar, främst protestantiska. 2021 års militärkupp i Sudan har ökat förföljelsen av kristna i landet. I land efter land har situationen försämrats de senaste åren. Ibland med Covid-19 som förevändning, som i Vietnam. Ibland på radikal islamisk grund som i Mali, ibland på statssekulär som i Kina.

  Kanske att den värsta utvecklingen ändå är i fader Abayomis Nigeria. ”Världen har vänt sig bort från Nigeria. Ett folkmord pågår, men ingen bryr sig.” skriver han i sitt rapportförord. Han avslutar det med att skriva: ”Den lidande kyrkan behöver människor som talar för vår sak. För att dödandet skall upphöra, behöver fler organisationer likt ACN förkunna sanningen om vad som händer kristna över hela världen. Om det inte sker, så kommer vi att förbli förföljda och glömda.

  Rapporten presenterad på YouTube