LEDARE: Julens svåra ord

Våga använda de svåra och djupa orden i jul. De som finns i evangeliet och i julpsalmerna. Använd dem med barn och gamla, och förklena inte julevangeliet genom att skriva om dem.

Korruptionen kring Franciskus

Med valet av Jorge Bergoglio skulle påvestolen få ett lyft igen. Korruptionen skulle rensas ut, övergreppen tas itu med och kyrkan rentvås från alla skandaler. Men i stället har den ekonomiska korruptionen i Vatikanen både fortsatt och eskalerat, och skyddandet av förbrytare sjunkit till nya bottennivåer.